Všechny skupiny pro daného uživatelé se zobrazuji v profilu v pravé liště v sekci skupiny.

Typy skupin:

1. Systémové skupiny – jsou označeny znakem “X”

  • Skupinu můžete jenom opustit
  • Nemůžete nikoho přidat
  • Můžete zobrazit seznam všech uživatelů ve vybrané skupině
  • Typické příklady
   1. Role – závodník, řidič, prodejce. Každá volba přiřadí uživateli nové funkce. Závodník se může přihlásit k závodu a spravuje své lodě, řidič eviduje volná místa ve svém autě, popř. volná místa na vleku, který táhne, prodejce spravuje své položky zboží
   2. lodní třída – uživatel se přiřadí ke své ALT, může být ve více ALT najednou. Pokud má zapnuté notifikace, dostává je ze všech svých přihlášených ALT
   3. klub – uživatel vybere svůj mateřský jachetní klub a tím se stává členem této skupiny. Toho pak může využít při nastavování soukromí v Komunikaci a může posílat/zobrazovat své příspěvky jen členům stejného klubu. Hlavní využití bude v další připravované části projektu 4sail, který se jmenuje Klub

2. Vlastní skupiny – jsou označeny znakem “+”

  • Vlastní skupiny lze vytvářet v profilu pomocí tlačítka „+ vytvořit“
  • Vlastní skupiny Vám pomáhají nadefinovat skupiny, pro které nelze snadno využít skupiny Systémové. Typickým příkladem je dočasná skupina účastníků MS. Závodu se zúčastní omezené množství závodníků z různých  klubů.

 

Jak zjistit, kdo je ve skupině?

Kliknutím na levou část tlačítka s názvem skupiny se otevře seznam všech uživatelů vybrané skupiny

 

Jak se dostat mezi členy Vlastní skupiny?

Buď Vás do ní přidá zakladatel skupiny a nebo někdo jiný, kdo už ve skupině je. Sami se tam nedostanete

 

Jak přidat uživatele do Vlastní skupiny?

Kliknutím na pravou část tlačítka se jménem skupiny („+“) se otevře seznam všech uživatelů. Kliknutím na jméno uživatele je do skupiny přiřazen

 

Jak skupinu opustit?

Libovolnou skupinu lze opustit tak, že otevřete seznam členů dané skupiny a kliknete na tlačítko Opustit. Systémovou skupinu lze navíc jednoduše opustit kliknutím na „X“ v pravé části tlačítka se jménem skupiny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>