Tak jak je to vlastně s Komunikací?

Komunikace je nástroj pro rychlou výměnu informací – řekněme jakýsi chat. Informace by zde neměly být příliš obsáhlé, rozsáhlejším pasážím jsou věnovány Články.

 

Soukromí

Při zakládání příspěvku v Komunikaci si autor může vybrat ze tří úrovní soukromí:

  1. Veřejné – příspěvek se zobrazí všem uživatelům bez jakéhokoliv omezení, notifikace dojdou všem registrovaným uživatelům, kteří je mají ve svém profilu zapnuté. Nepřihlášený uživatel může vytvořit pouze veřejný příspěvek, v poli Autor se objeví popis Anonym
  2. Pouze třída - příspěvek se zobrazí všem uživatelům dané lodní třídy. Stejné pravidlo je použito při rozesílání notifikací. Příspěvky typu Pouze třída by měly být používány pro interní komunikaci registrovaných uživatelů
  3. Pouze klub – příspěvek se zobrazí všem uživatelům ze stejného jachetního klubu, jako je autor. Stejné pravidlo je použito při rozesílání notifikací. Příspěvky typu Pouze klub by měly být používány pro interní komunikaci členů klubu typu Kdy bude nakládka?

Jakýkoliv komentář, odpověď a nebo hlasování přebírá stejný typ nastavení soukromí, jako měla původní zpráva.

 

Vlákno

Základní jednotkou Komunikace je vlákno. Vlákno může být dvojího typu:

  1. Příspěvek – jde o normální obyčejnou zprávu. Jako úvodní zpráva vlákna je zarovnána vlevo. Na Příspěvek je možné Odpovědět. Odpověď se zobrazí v rámci vlákna, ke kterému patří a je zarovnána na střed obrazovky. Vaše vlastní odpovědi se zarovnávají vpravo – to abyste lépe viděli, co jste to vlastně napsali :-)
  2. Otázka – jde o jakousi minianketu. K položené otázce autor přiřadí očekávané odpovědi a nadefinuje pravidla pro Hlasování. Může povolit pouze jednu a nebo více z připravených odpovědí. Hlasovat může pouze Přihlášený uživatel. Na otázku je mimo Hlasování možné reagovat tlačítkem Odpovědět a dopsat svůj komentář. Takto napsaný text se zobrazí v daném vláknu, nelze ho ale zahrnout do celkových statistik hlasování.

 

Formátování zpráv v Komunikaci

  1. Odkaz – pokud chcete vytvořit ve Vaší zprávě odkaz, napište do textu zprávy jeho URL adresu. Aplikace zareaguje na text http:// a odkaz automaticky vytvoří – např. http://4sail.cz
  2. Zalomení odstavce – klávesou Enter vygenerujeme html kód <br />, který zalomí odstavec a text pokračuje na dalším řádku

připravujeme:

  1. Potlačení notifikace – pokud na začátek zprávy dáte znak “#”, nebudou rozeslány notifikace o Vaší zprávě i když je mají uživatelé v profilu zapnuté. Znak “#” napíšete kombinací kláves AltGr+X
  2. E-konference - pokud na začátek zprávy dáte znak “@”, zpráva bude rozeslána jako příspěvek do E-konference. Služba je povolena jen pro přihlášené uživatele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>