ALT aplikace má k dispozici 3 komunikační nástroje. Každý má svoje výhody i nevýhody, každý je určen pro jiný druh sdělení. Účelem tohoto postu je vysvětlit si, co kam patří

Komunikace

Komunikace je primárně určena pro krátká sdělení, maximálně pár vět. Komunikace neobsahuje žádné obrázky, slouží jako textové upozornění/sdělení. Pokud máte potřebu upozornit na nějaký rozsáhlejší dokument anebo obrázky, můžete do Komunikace vložit odkazy.

Příklad:

  • Hledám kosatníka
  • Chcete někdo něco přivést
  • Potřeboval bych s někým svézt

Do Komunikace nepatří:

  • diskuse s administrátory. Pro dotazy, připomenutí, atd. je vhodné používat telefon (721333815 – klidně zavolám zpět) nebo e-mail (info@4sail.cz).
  • Komunikace není vhodná pro velmi dlouhé texty

E-konference

E-konference slouží k urychlenému doručení velmi důležitého sdělení všem (registrovaným, kteří si služby E-konference aktivovali)

Příklad:

  • Na závodě xy se bude konat valná hromada

Do E-konference nepatří

  • Hledám kosatníka/kormidelníka/loď – tohle zajímá méně než polovinu uživatelů (výjimka může být urgentní změna např. den před odjezdem)
  • Přidal jsem článek – kdyby uživatel chtěl být informován, měl by zapnutou v profilu službu notifikace na přidádí nového článku, popř. fotek

Důsledkem zbytečných zpráv poslaných E-konferencí nutně povede k tomu, že si uživatelé notifikaci z E-konference vypnout, čímž význam a účinek zpráv poslaných do E-konference výrazně klesne.

Článek

Článek je určen pro delší texty, pro přehlednost a snazší čtení a orientaci v textu lze použít nadpisy/styly. Atraktivitu článku zvýší jeden či několik fotografií – jak jinak, než akčních. Článek se nehodí pro krátké oznámení s minimem textu (méně než 500 znaků)

Příklad:

  • Jak natrimovat loď
  • Článek ze závodu

Závěr

Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Jejich dodržování přinese celé komunitě včas předanou informaci s minimem nechtěného…řekněme spamu. Koneckonců i chod celé aplikace bude rychlejší, protože rozsáhlé texty v Komunikaci zpomalují načítání fóra. Naopak malé Články plýtvají místem … a zpomalují načítání a zobrazování sekce článků, úvodní stránky, popř. prodlužují celkovou dobu odezvy portálu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>