Vytvoření článku

Článek je nástroj, pomocí kterého můžete ostatním čtenářům sdělit nějakou obsáhlejší informaci. Typickým příkladem jsou Vaše zážitky, pocity a dojmy ze závodu. Článek může vytvořit pouze přihlášený uživatel, když klikne na tlačítko Nový článek ve svém Profilu. Každý článek by měl obsahovat alespoň jednu fotografii, pro úvodní fotku doporučujeme fotku podlouhlou. Použité fotografie doporučujeme nahrát do Galerie fotografií článků – tlačítko Nový obrázek na stránce Vytváření článku. Fotky v Galerii fotografií článků se nezobrazují v normální Galerii na stránkách ALT.

 

Požadavky na článek

Na článek jsou kladeny jisté formální požadavky:

  1. musí obsahovat alespoň jednu fotografii, která bude použita jako úvodní fotografie článku a její část se bude zobrazovat v přehledu článků na úvodní stránce i v sekci Články
  2. musí mít svůj nadpis (H1)
  3. v článku mohou být podnadpisy, odstavce a další fotografie

 

Šablona

Aplikace je vybavena dvěma šablonami pro snazší vytvoření článku. Standardně se otevírá šablona pro jednosloupcový článek. Pokud pisatel zatouží po struktuře se dvěma sloupci, může si pomocí tlačítka Šablony (vlevo nahoře) vybrat šablonu dvousloupcovou. Obě šablony mají ulehčit autorovi práci v tom, že dvojklikem na jednotlivé bloky si vybraný blok vždy otevře a nahrazením formálního textu textem svým článek přetvoří. Formální struktura článku však zůstane zachována a není následně problém s jeho zobrazením.

 

Přidání obrázku do článku

Obrázky, které chcete v článku zobrazit, nejprve nahrajte do Galerie fotografií článků. Fotografii můžete libovolně oříznout a uložit. Aplikace každé takové fotografii přiřadí URL adresu. Dvojklikem na obrázek v šabloně se otevře okno Vlastnosti obrázku, kam zkopírujete URL adresu Vaší fotky v Galerii fotek článků. Dále zde můžete nadefinovat Alternativní popisek fotky, který se čtenářům článku zobrazí, pokud na fotku najedou myší.

 

Formátování textu

Pro formátování textu lze užívat vlastnosti a klíčové zkratky známé z Wordu, popř. tlačítka v horní liště editoru. Pochopitelně lze do textu vložit odkaz (tlačítko Odkaz horní lišty editoru) na externě uložené fotky, video, výsledky, atd.

 

Uložení článku

Pokud je článek hotov, zbývá ho již jen uložit do databáze. Před tím má uživatel možnost změnit jméno autora (primárně se vyplňuje jméno přihlášeného uživatele z jeho profilu). Toto lze využít, pokud někdo publikuje článek za někoho jiného. Poslední pole, které může uživatel vyplnit, je pole Téma článku. Správně vyplněné téma v budoucnosti usnadní vyhledávání, až bude na stránkách 4sail článků nepřeberné množství. Tlačítkem Uložit článek se Váš článek uloží a okamžitě se objeví na stránkách 4sail. Ihned po uložení se spouští proces rozesílání notifikací.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>